Aktuality / Oprava mosta na Ul. festivalovej je nevyhnutná

Vo štvrtok, 16.3.2017 sa konalo pracovné stretnutie havarijnej komisie na posúdenie stavu mosta na Ul. festivalovej, zloženej z vedenia mesta, vedúceho OVDŽPaRR Ing. Ľuboša Čepana, mestských poslancov Mgr. Vladimíra Kaliňáka a Mgr. Kamila Beňka, pod vedením zástupcu primátora Petra Pilipa. Prizvaní na toto stretnutie boli aj členovia mestskej rady a odborníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s výstavbou a rekonštrukciou mostov. Ku skutkovému stavu mosta sa vyjadril Ing. Bohdan Kušvara - riaditeľ spoločnosti CMR s.r.o. a Ing. Vladimír Polomský zo spoločnosti stavebných inžinierov a architektov (SSIA s.r.o.), ktorí vykonali na tvare miesta obhliadku mosta.

Výsledkom tohto stretnutia bolo vyhlásenie havarijného stavu mosta na Ul. festivalovej, ktorý si vyžaduje rýchle konanie, v podobe opravy mosta. Pozitívnou správou je, že nehrozí zrútenie tohto mosta a teda ani ohrozenie bezpečnosti občanov pohybujúcich sa v danej lokalite. Plánovanou opravou by nemalo dôjsť k dlhodobejším uzávierkam na tomto moste, čo je ďalším pozitívom. Havarijná komisia odporučila zvolať zasadnutie dopravnej komisie, aby v krátkej dobe schválila obmedzenie v premávke nákladných motorových vozidiel nad 12 ton cez tento most.

V najbližších týždňoch mesto Svidník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie, z ktorej bude zrejmé koľko, finančných prostriedkov bude mesto na túto opravu potrebovať. Požadovanú sumu predloží na schválenie do mestského zastupiteľstva a následne prebehnú procesy, potrebné pre výber zhotoviteľa na opravu mosta.

Keďže tento most je jediným dopravným „spojítkom“ s kultúrno – športovou časťou mesta, kde sa dvakrát ročne konajú najväčšie rusínske kultúrne podujatia s veľkým množstvom návštevníkov, oslovíme o spolufinancovanie tejto stavby VÚC Prešov.

   

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.