Aktuality / Október, mesiac úcty k starším

 

Október je mesiacom úcty k starším a zároveň pripomienkou na uctenie si starších občanov v našom meste. Primátor mesta Ján Holodňák pozval v piatok 11. októbra 2013 pri tejto príležitosti seniorov do Domu kultúry vo Svidníku, kde bol pre nich pripravený kultúrny program a pekný darček. V úvode privítal dámy i pánov a v príhovore im vyslovil úctu a uznanie za všetko, čo pre naše mesto urobili a za to, že je nášmu srdcu blízke aj vďaka nim. Zaželal im ešte mnoho krásnych chvíľ v rodinnom živote, aby jeseň svojho života prežili v láske, zdraví a rodinnej pohode.
V programe vystúpil folklórny súbor  Rozmarija, ktorý pracuje pri ABC centre voľného času v Prešove, nadchol srdcia prítomných a vyslúžil si veľký potlesk. Seniori a seniorky odchádzali z domu kultúry plní dojmov i s krásnym zážitkom.             J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.