Aktuality / Okrskové komisie zasadali

Dňa 22.1.2016 sa uskutočnilo v Dome kultúry 1. zasadnutie OVK pre voľby do NR SR (5. marec 2016) v meste Svidník. Prítomných privítal primátor mesta Ing. Ján Holodňák, zasadnutie viedol prednosta MsÚ Mgr. Vladimír Šandala, o volebnom zákone informoval vedúci VVS OÚ Svidník Ing. Martin Miščík. Členovia zložili sľub, následne boli vyžrebovaní predsedovia a podpredsedovia OVK, ktorí sa spolu so zapisovateľom OVK zúčastnia porady na OÚ. OVK budú 18 a 19 – členné, 1. zasadnutia sa však nezúčastnili všetci delegovaní.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.