Aktuality / Okresný šachový turnaj „O pohár primátora mesta Svidník“

 

Okresný šachový turnaj „O pohár primátora mesta Svidník“
 
V dome kultúry sa 4. februára 2011 uskutočnil okresný šachový turnaj „O pohár primátora mesta Svidník“, ktorý slávnostne otvoril primátor Ing. Ján Holodňák.
Mladí šachisti súťažili v 5-tich kategóriách a turnaja sa zúčastnilo celkom 54 žiakov z okresu.  
Víťazi jednotlivých kategórii:  
-         mladšie žiačky:  1. Natália Frandoferová – Spojená škola Svidník
                                  2. Miriam Mikitková – CZŠ sv. Juraja Svidník
                                  3. Iveta Drotárová - CVČ Giraltovce
-         mladší žiaci:       1. Adrián Mikitka – CZŠ sv. Juraja Svidník
                                  2. Maroš Homza – CZŠ sv. Juraja Svidník
                                  3. Igor Diky – ZŠ Kračúnovce 
-         staršie žiačky:   1.Tamara Dikyová – ZŠ Kračúnovce
                                  2. Andrea Drotárová – CVČ Giraltovce
                                  3. Veronika Rišková – ZŠ Karpatská Svidník
-         starší žiaci:        1. Michal Zdravecký – Spojená škola
                                  2. Samuel Sakalík – ZŠ 8.mája Svidník
                                  3. Darius Magdziak – ZŠ Karpatská Svidník
-         dorastenky:       1. Ivana Remetová – GDH Svidník
                                  2. Miriam Sasaráková – SOŠ Svidník
                                  3. Zuzana Drotárová – CVČ Giraltovce
-         dorastenci:        1. Jakub Šavy – CVČ Giraltovce    
                                 2. Ján Pan – SPŠO Svidník
                                 3. Erik Sasarák – SOŠ Svidník                  

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.