Aktuality / Odchádzajúci kaplán rímskokatolíckej farnosti vo Svidníku prijatý v kancelárii primátora

V stredu, 20.6.2018 prijal primátor mesta Svidník kaplána Mgr. Martina Mateja Hrebíka, ktorý ukončuje svoje pôsobenie v našom meste po štyroch rokoch. Kaplán rímskokatolíckej farnosti pôsobil v našom meste od roku 2014 a práve v deň prijatia u primátora ubehlo 10 rokov od jeho diakonskej vysviacky. 

Kaplán Hrebík sa uberal cestou silného náboženského cítenia už od roku 1995, kedy bol členom detského speváckeho zboru vo farnosti na Sekčove v Prešove. Vnútorne sa na cestu služby Bohu rozhodol po birmovke v roku 1998, čo spečatil vysviackou. Jeho púť do Svidníka viedla cez niekoľko farností a ďalej bude pokračovať v obci Raslavice, kde nastupuje do služby od 1.7.2018.

Kaplán Hrebík sa vo Svidníku venoval aj učiteľskej činnosti na rôznych školách a tiež práci s komunitou v Dome sv. Jozefa, ktorá patrí pod Občianske združenie Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku. Na pozícii kaplána v tejto farnosti vystrieda Martina Hrebíka kaplán Miloš Jalčák. 

Pri príležitosti ukončenia pôsobenia v meste Svidník udelil primátor Ján Holodňák kaplánovi Martinovi Hrebíkovi Ďakovnú plaketu za rozvoj mesta Svidník v duchovnej oblasti. 

Primátor mesta poprial kaplánovi úspešnú púť s Kristom na ďalšej ceste v iných farnostiach, silu do tejto namáhavej práce a krásne spomienky na naše mesto Svidník.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.