Aktuality / Oceňovanie darcov krvi

V piatok, 8. decembra sa na pozvanie Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku stretli darcovia krvi za účelom ocenenia ich darcovstva.

Ocenených bolo 88 bezpríspevkových darcov, z ktorých 44 darcov získalo brondzovú plaketu, 26 striebornú plaketu, 16 zlatú plaketu a 2 diamantovú plaketu. 

Kultúrny program si pre prítomných pripravila giraltovská Základná umelecká škola a darcom sa prihovoril za SČK Gabriel KLeban a v závere riaditeľ US SČK vo Svidníku Slavomír Sakalík. 

Fantastickú diamatnovú plaketu za 80 darovaní krvi si odniesli Jaroslav Suvák zo Svidníka a Marek Vavrek z Kalnišťa. 

Oceneným gratulovali predstavitelia samospráv a tiež riaditelia inštitúcií, v ktorých darcovia pracujú. Za mesto Svidník prišiel vyjadriť uznanie darcom krvi primátor mesta Svidník Ján Holodňák, ktorý im osobne poďakoval za ich šľachetný čin a finančne odmenil držiteľov zlatej a diamantovej plakety MUDr. Jána Jánskeho. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.