Aktuality / Ocenili bezpríspevkových darcov krvi

 

V piatok 29.novembra 2013 sa vo Svidníku  uskutočnilo ocenenie bezpríspevkových darcov krvi bronzovou, striebornou, zlatou a diamantovou plaketou prof. MUDr. Jana Janského a prvýkrát bola odovzdaná aj medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi. Slovenský červený kríž, Územný spolok Svidník pripravil v  v Dome kultúry slávnostný ceremoniál pre darcov krvi, ktorým sa chcel poďakovať za ich šľachetný a vysoko humánny čin, akým je bezplatné darovanie najcennejšej tekutiny – ľudskej krvi.
Slávnostného ocenenia sa zúčastnil primátor mesta Svidník Ján Holodňák s vedúcou odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Vierou Dercovou, primátor Giraltoviec Ján Rubis, prednosta MsÚ v Stropkove Ivan Kleban, poslanci, starostovia obcí a zamestnávatelia. Všetkých bezpríspevkových darcov krvi oceňovala predsedníčka Územného spolku SČK vo Svidníku Nataša Šepitková spolu s jeho riaditeľkou Adrianou Mikušovou.  Primátor mesta Ján Holodňák sa poďakoval všetkým darcom krvi a ocenil bezpríspevkových darcov krvi zo Svidníka. Prvýkrát v histórii bolo odovzdané aj ocenenie pre stonásobného darcu krvi Jána Dančišina z Radomy – medaila MUDr. Jána Kňazovického. Kultúrny program pripravila Základná umelecká škola vo Svidníku.                           J. Mihalík
 
Ocenenými bezpríspevkovými darcami krvi zo Svidníka sú:
 
Diamantová plaketa prof. MUDr. Jana Janského:
 1.      Jozef Leľo
 
Zlatá plaketa prof. MUDr. Jana Janského:
1.      Jaroslav Mikitka
2.      Vasiľ Sidorčuk
 
Strieborná plaketa prof. MUDr. Jana Janského:
1.      Marek Barila
2.      Vladislav Keselica
3.      Martina Dirbasová
4.      Mgr. Kristína Tchirová
5.      Mgr. Zelizňák Vladimír
6.      Marta Hvizdová
7.      Mgr. Slávka Pilipová
8.      Martin Urban
 
Bronzová plaketa prof. MUDr. Jana Janského:
1.      Bc. Peter Gergeľ
2.      Mgr. Ľuboš Kosár
3.      Viliam Vašuta
4.      Ing. Martin Blicha
5.      Jozef Sičák
6.      Róbert Hreško
7.      Martin Gula
8.      Vladislav Gula
9.      Alexandra Hutňanová
10.    Svetlana Siroková
11.    PhDr. Ján Vook
12.    Miroslav Burjak
13.    František Ličko
14.    Bc. Zlata Cerulová
15.    Zuzana Zozuľáková
16.    Ladislav Koudelka
17.    Stanislav Hanas

 

   
   
   
   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.