Aktuality / Ocenenie pre Vlastu Lažovú a Alexandra Hrica

 Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea prijal primátor mesta Ján Holodňák  Vlastu Lažovú a Alexandra Hrica. Obom dlhoročným pedagógom poďakoval za ich prácu vykonávanú kvalitne, na vysokej odbornej úrovni, za prácu, ktorú vykonávajú s láskou a sú jej celý život oddaní. Zaželal im ešte mnoho úspechov, šťastia a zdravia a odovzdal im Cenu primátora a kyticu kvetov. Obom pedagógom blahoželala aj vedúca odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Viera Dercová.

Mgr. Vlasta Lažová pochádza z Ladomirovej, kde žije dodnes. Po ukončení gymnázia vyštudovala na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove odbor učiteľstvo - prvý stupeň. Po ukončení  štúdia pracovala v základných školách v Krajnej Poľane a Kružľovej. Od roku 1977 vyučovala v 1. základnej škole vo Svidníku ( terajšia ZŠ Komenského) a od roku 1981 odišla učiť na novootvorenú Základnú školu na ul. 8. mája, kde pôsobí dodnes. Je zástupkyňou riaditeľa od roku 1996 a má na starosti všetky výchovnovzdelávacie projekty na škole. Medzi jej záľuby patrí turistika, knihy, plávanie a záhradkárčenie.

Mgr. Alexander Hrico pochádza z Prešova – Solivaru, kde prežil svoju mladosť. Po ukončení gymnázia vyštudoval na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove odbor učiteľstvo - druhý stupeň. Po ukončení štúdií prišiel do bývalého Okresného domu pionierov a mládeže vo Svidníku, kde pôsobil ako vedúci oddelenia, zástupca riaditeľa i ako riaditeľ. Neskôr začal vyučovať na 1. základnej škole vo Svidníku a od roku 1997 je zástupcom riaditeľa pre druhý stupeň. Bol hráčom futbalového mužstva Svidník v rokoch 1977až 1987, potom pôsobil ako tréner svidníckych futbalistov. Neskôr bol hrajúcim trénerom futbalistov Hrabovčíka a zároveň sa venoval aj mladým futbalistom Svidníka. Od roku 1993 až doteraz sa venuje svidníckym futbalovým nádejam priamo na ZŠ Komenského. V roku 1982 ukončil 2-ku trénerskú školu  a neskôr ukončil 3–ročné štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Bratislava. Jeho najväčším koníčkom je futbal, šport, záhradka, turistika a tenis, v ktorom je majstrom SR pracovníkov školstva.                     J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.