Aktuality / Ocenenie pre včelára Petra Vodilu a majstra turistiky Jána Brudňáka

V prvej polovici augusta prijal primátor mesta Svidník Ján Holodňák vo svojej kancelárii dvoch jubilantov, ktorí sa v mesiaci júl dožili krásneho okrúhleho životného jubilea.

Peter Vodila

Krásne životné jubileum, okrúhlych 80. rokov oslávil svidnícky včelársky majster pán Peter Vodila. Pri tejto príležitosti bol primátorom mesta Jánom Holodňákom prijatý a ocenený. Primátor jubilantovi venoval Ďakovný list za rozvoj mesta v oblasti včelárstva a záhradkárstva a poprial mu hlavne veľa zdravia, radosti zo života i energie na tak krásny koníček, akým včelárstvo iste je. Ku gratuláciám sa pripojili aj funkcionári ZO SZV Svidník Ján Sabol a Jaroslav Jurčišin.
Pán Peter Vodila je dlhoročným zanieteným svidnícky včelárom a záhradkárom. Svoj život zasvätil najmä včelám, zväzu včelárov a odovzdávaniu vlastných skúseností iným včelárom.

Za jedno z najkrajších období svojho života považuje čas, keď ako pedagóg pôsobil na Poľnohospodárskej majstrovskej škole vo Svidníku. Po ukončení pôsobenia v školstve 22 rokov pracoval na Akadémii vzdelávania vo Svidníku vo funkcii tajomníka okresného výboru, kde aktívne pôsobil aj na úseku včelárstva a záhradkárstva. Aktívnym včelárom sa stal v roku 1960. Takmer polstoročie bol vo výbore ZO SZV, kde vykonával všetky funkcie vrátane predsedu. Práca vo výbore mu umožňovala organizovať mnohé akcie a vykonávať lektorskú činnosť aj v susediacich organizáciách SZV.
Pri príležitostí 75. výročia založenia ZO SZV bol pán Vodila za celoživotnú prácu v prospech rozvoja včelárstva v Podduklianskej oblasti ocenený vyznamenaním “Zlatá včela za zásluhy o rozvoj včelárenia I. stupňa“. Aj napriek pokročilému veku sa včeličkám pán Vodila dodnes venuje, a tak svoje okolie i blízkych ešte vždy poteší kvalitným sladkým medom.

 

Ján Brudňák

Okrúhleho životného jubilea, 70. rokov sa dožil aj najzanietenejší svidnícky turista Ján Brudňák, ktorý takmer celý svoj život zasvätil turistike. Tisíce kilometrov prejdených pešo, na bicykli alebo na bežkách v rôznych kútoch Slovenska i sveta, za každého počasia sú pre Jána Brudňáka zmyslom jeho života. Vďaka tomuto celoživotnému koníčku mal možnosť vidieť a spoznať množstvo krásnych miest, krajín i zaujímavých ľudí. V roku 1987 mu bol udelený titul Majster turistiky a počas svojej „turistickej kariéry“ získal viacero turistických ocenení.

Primátor mesta Ján Holodňák pri príležitosti krásneho životného jubilea oslávenca ocenil a venoval mu Ďakovný list za rozvoj a propagáciu mesta v oblasti turistiky i kyticu kvetov. Poprial mu veľa zdravia, šťastia, elánu a ešte veľa síl k zdolávaniu nových a nových turistických mét. Ku gratuláciám sa pripojili aj „turistickí kolegovia“ Michal Hajduk, Jozef Pajzinka a Peter Mihaľ.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.