Aktuality / Ocenenie pre Mirona Mikitu

 

Ocenenie pre Mirona Mikitu
V týchto dňoch si Regionálna rozvojová agentúra vo Svidníku pripomenula 15. výročie svojho vzniku. Agentúra začala svoju činnosť v roku 1996 a od roku 2000 bola zaradená do Integrovanej siete RRA. Hlavným poslaním agentúry je prispieť k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju regiónu Horný Šariš a pomáhať samosprávam, štátnej správe, neziskovým organizáciám ako aj malému a strednému podnikaniu. Zabezpečuje informovanosť a publicitu v súčinnosti s Centrálnym koordinačným orgánom pre operačné programy v  NSRR SR na roky 2007-2013 a pre operačné programy cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2007-2013. RRA poskytuje informačno-poradenské služby v oblasti regionálneho rozvoja, podieľa sa na vypracovaní strategických a programových dokumentov, vypracováva a realizuje projekty na podporu regionálneho rozvoja.     RRA Svidník zabezpečuje propagáciu regiónu doma i v zahraničí v hospodárskej oblasti i v cestovnom ruchu. RRA Svidník počas svojho 15-ročného pôsobenia zaznamenala viaceré významné medzníky. Agentúra vytvára partnerstvá a rozvíja spoluprácu so zahraničnými partnermi s prioritou na Poľsko a Ukrajinu. RRA Svidník má aj bohatú projektovú činnosť najmä čo sa týka  regiónu Horný Šariš.
Pred pár dňami bol ocenený Ing. Miron Mikita, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry vo Svidníku a zároveň zástupca primátora mesta, ktorý si prevzal z rúk 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Jána Fígeľa, Uznanie za zásluhy o rozvoj rezortu v sekcii regionálneho rozvoja. Ako sa vyjadril Miron Mikita, toto ocenenie je zásluhou celej RRA vo Svidníku a chce  sa aj touto cestou úprimne poďakovať všetkým súčasným aj bývalým zamestnancom a spolupracovníkom za ich prácu, ktorou sa podieľali na jednotlivých aktivitách a svojim dielom prispeli k rozvoju regiónu a šíreniu dobrého mena našej agentúry. Verí, že agentúra aj naďalej bude prispievať k rozvoju regiónu Horný Šariš.                                                                                        
                                                                                                                                                                                           JM

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.