Aktuality / Ocenenie Andreja Paňka primátorom mesta

 

Ocenenie Andreja Paňka primátorom mesta
 
V piatok 9. septembra 2011 prijal primátor mesta Ján Holodňák jubilanta Andreja Paňka, ktorému sa poďakoval za jeho celoživotnú prácu pri rozvoji okresu i mesta. Zaželal mu mnoho zdravia a úspechov v rodine i živote na zaslúženom odpočinku. Jubilanta ocenil primátor Cenou primátora mesta Svidník za rozvoj, malým spomienkovým darčekom a kyticou kvetov. Andrej Paňko celý svoj život zasvätil práci v národných výboroch. Už ako 21 – ročný sa stal tajomníkom MNV v Dlhoni, neskôr bol tajomníkom MNV vo Vagrinci. Potom pôsobil ako vedúci Obvodného úradu v Ladomírovej. Od roku 1972 bol predsedom MsNV vo Svidníku a od roku 1976 zastával funkciu tajomníka MsNV. V roku 1990 pôsobil na ONV, ale v roku 1991 sa vrátil na Mestský úrad vo Svidníku ako vedúci správneho oddelenia. Bol ocenený mnohými vyznamenaniami okrem iného aj štátnym vyznamenaním „Za vynikajúcu prácu“.                                           JM

 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.