Aktuality / Ocenenie a rozlúčka s deviatakmi

 Primátor mesta Ján Holodňák pozval všetkých žiakov deviatych ročníkov do Domu kultúry vo Svidníku, aby im zaželal veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách a poďakoval im za študijné výsledky. Poďakoval sa aj učiteľom a všetkým zamestnancom škôl za ich prácu a výchovu žiakov. Spolu s vedúcou odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Vierou Dercovou ocenili pamätným listom pri príležitosti ukončenia základnej školy za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy deviatakov zo ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája, ZŠ Karpatská, ZŠ Spojená škola a ZŠ Cirkevná sv. Juraja. Pri tejto príležitosti ocenil aj majstrov Slovenska v minicool volejbale chlapcov. Program pripravila ZUŠ vo Svidníku.   J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.