Aktuality / Oblastná konferencia SZPB

 

Oblastná konferencia SZPB
 
V stredu 12.februára 2012 sa konala v zasadačke Obvodného úradu vo Svidníku Oblastná konferencia SZPB. Konferencie sa zúčastnil aj predseda SZPB Pavol Sečkár, primátor mesta Svidník Ján Holodňák, primátor mesta Giraltovce Ján Rubis a prednosta Obvodného úradu vo Svidníku Bohuš Kačmár. Na konferencii okrem zhodnotenia činnosti a plánu hlavných úloh, delegáti volili aj predsedu a tajomníka OblV SZPB. Delegáti zvolili staronových vedúcich predstaviteľov Oblastného výboru SZPB - Jozefa Rodáka ako predsedu OblV SZPB a Mikuláša Žižáka ako tajomníka OblV SZPB.
Konferenciu pozdravil aj primátor Ján Holodňák, ktorý vo svojom príhovore vyslovil veľkú vďaku  a uznanie účastníkom bojov v II. svetovej vojne, za hrdinskú účasť v protifašistickom odboji a neskôr za príkladnú prácu pri budovaní vojnou zničeného kraja.          JM
 
 
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.