Aktuality / O Karpatskom euroregióne

 

O Karpatskom euroregióne
 

 

Vo štvrtok 12. januára 2012 navštívil Svidník vedúci predstaviteľ Karpatského euroregiónu z poľskej republiky David Lasek so svojimi kolegyňami. Na mestskom úrade ich privítal primátor mesta Ján Holodňák, spolu so zástupcom Mironom Mikitom a prednostom mestského úradu Vladimírom Šandalom.Hlavným bodom rokovania bolo zapojenie mesta Svidník do aktivít združenia Karpatského euroregiónu a pripojenie k sieti miest zo Slovenska, v ktorej sú už zapojené napr. Humenné, Snina, Vranov nad Topľou a ďalšie mestá. S Karpatským euroregiónom už dlhú dobu spolupracuje aj Regionálna rozvojová agentúra vo Svidníku. Na jednaní bolo dohodnuté stretnutie s primátormi poľských miest Jaroslaw, Przemyśl i ďalších miest zapojených do Karpatského euroregiónu, aby spoločne podporili vstup Svidníka do tohto združenia.    JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.