Aktuality / O „festivale“ s generálnou konzulkou Ukrajiny

 

O „festivale“ s generálnou konzulkou Ukrajiny
 
Dňa 22. februára 2012 sa na generálnom konzuláte Ukrajiny v Prešove uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili primátor mesta Ing. Ján Holodňák a prednosta MsÚ Mgr. Vladimír Šandala, ktorých prijala generálna konzulka Ukrajiny prof. Oľga Benč PhD. Na stretnutí zhodnotili doterajšiu dobrú spoluprácu za uplynulý rok 2011. Stretnutie sa konalo v príjemnej atmosfére. Hlavnou témou bol blížiaci sa „svidnícky festival“, ktorý sa v našom meste bude konať 15.-17. júna 2012. Mesto Svidník v mene primátora a prednostu MsÚ požiadalo generálnu konzulku o pomoc pri zabezpečení kvalitných umeleckých telies z Ukrajiny, pričom generálna konzulka túto pomoc prisľúbila.                            V.Š.

 

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.