Aktuality / Novoročné stretnutie v Dennom centre

 

Novoročné stretnutie v Dennom centre
 
V minulom týždni navštívil primátor mesta Ján Holodňák spolu so zástupcom Mironom Mikitom a vedúcou odboru sociálneho, zdravotného, podnikateľskej činnosti a obchodu Martou Jackovou Denné centrum pri Mestskom úrade vo Svidníku, aby pozdravil svidníckych seniorov na začiatku roka 2012.
Členovia Rady Denného centra zhodnotili zbilancovali svoju činnosť v roku 2011, ktorá bola zaujímavá, rôznorodá a na akciách sa zúčastňoval veľký počet seniorov. Nechýbali športové aktivity, zájazdy, „štvrtkové popoludnia“ s kreatívnou činnosťou a rôznou tematikou- prednášky, výstavy, besedy. Členovia sa zúčastňovali turistických vychádzok, súťaží a nechýbali ani ručné práce, dielami ktorých sa prezentovali na mnohých výstavkách.
Primátor zaželal seniorom veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody. Vyjadril sa, že spolupráca s Denným centrom a seniormi je na veľmi dobrej úrovni a cítiť pomoc seniorov mestu.                       JM

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.