Aktuality / Novoročné stretnutie so zástupcami futbalového a volejbalového klubu

V stredu 18. januára prijal primátor mesta Svidník Ján Holodňák vo svojej kancelárii zástupcov futbalového klubu 1. FK Svidník a volejbalového klubu VK Slávia Svidník. Obidvom klubom úprimne poďakoval za skvelú reprezentáciu mesta a rozvoj mládežníckeho futbalu i volejbalu v meste.

Zástupcovia klubov poďakovali vedeniu mesta za jeho podporu a možnosť rozvíjať svoje športové aktivity v meste Svidník. V rámci diskusie zástupcovia klubov zhodnotili predošlý rok a vyjadrili sa k plánom a aktivitám na rok 2017. 


    

    

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.