Aktuality / Novoročné stretnutie s vedením JDS Svidník

V polovičke januára prijal primátor mesta Ján Holodňák vo svojej kancelárii zástupcov organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku. V novom roku im zaželal veľa zdravia, šťastia i životného elánu a utvrdil ich, že aj v tomto roku mesto Svidník bude naďalej podporovať aktivity seniorov. Zástupcovia JDS zhodnotili činnosť za predošlé obdobie, vyjadrili plány na rok 2017 a poďakovali vedeniu mesta za podporu.

JDS Svidník každoročne pripravuje pre svojich členov množstvo aktivít, prednášky, besedy, pracovné dielne, spoločenské stretnutia, poznávacie zájazdy, športové akcie i ples seniorov, ktorý ich najbližšie čaká. V tomto roku sa im, v rámci poznávacích zájazdov, ponúka možnosť navštíviť naše partnerské mesto Chrudim, s jednodňovým výletom do Prahy.

Zástupcovia JDS Svidník ocenili aj služby spoločnosti GMT projekt s.r.o., vďaka ktorej máme v našom meste Denný stacionár pre 60 klientov a Zariadenie pre seniorov Atrium, ktoré poskytuje dlhodobé ubytovanie rodinného typu pre 40 klientov, spojené s odbornou sociálnou a ošetrovateľskou starostlivosťou a komplexnými doplnkovými službami. Primátor taktiež skonštatoval, že svidnícki seniori majú aj vďaka spoločnosti GMT projekt s.r.o. vytvorené výborné podmienky pre kvalitnejší život v seniorskom veku.
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.