Aktuality / Novoročné stretnutie s primátorom

Primátor mesta Svidník navštívil 12. januára 2016 zamestnancov materských škôl, základných škôl, pracovníkov Technických služieb i Centra voľného času a poprial im pevné zdravie, rodinnú pohodu, porozumenie a úspechy v práci. Primátor spolu s vedúcou odboru ŠKŠaM pozdravil okrem zamestnancov aj deti materských škôl, ktoré ich srdečne privítali, navštívili i Cirkevnú základnú školu sv. Juraja a nezabudli pozdraviť aj zamestnancov CVČ, ktorí sú vo svojich staronových priestoroch v Dome kultúry. 

  

 

 

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.