Aktuality / Novoročné stretnutie s primátorom mesta

Primátor mesta Svidník Ján Holodňák spolu s vedúcou odboru ŠKŠaM Vierou Dercovou, pri príležitosti nového roku, navštívili 9. januára 2017 zamestnancov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, zamestnancov CZŠ sv. Juraja, ZUŠ Svidník, Centra voľného času Svidník i Technických služieb mesta Svidník. Primátor všetkým poďakoval za ich prácu a poprial im v novom roku pevné zdravie, rodinnú pohodu, porozumenie i úspechy v práci, aby rok 2017 bol pre nich lepší a úspešnejší, ako ten minulý.

    

    

    

      

      

      

  

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.