Aktuality / Novoročné stretnutie s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich v meste

V utorok 23. januára sa uskutočnilo stretnutie primátora mesta Svidník Jána Holodňáka s predstaviteľmi pravoslávnej, gréckokatolíckej, rímskokatolíckej i evanjelickej cirkvi a.v. vo Svidníku. Hlavnou témou stretnutia bolo zhodnotenie uplynulého roka a plány jednotlivých cirkví na nový rok 2018. 

Pri príležitosti životného jubilea 80. rokov poďakoval primátor Holodňák za rozvoj a šírenie duchovnej kultúry otcovi Lipinskému a odovzdal mu Ďakovnú plaketu primátora mesta Svidník. V závere stretnutia sa práve otec Lipinský poďakoval za udržiavanie tradícii novoročných stretnutí, za uznanie namáhavého poslania, ktoré majú cirkevní predstavitelia a vyzdvihol dôležitosť udržovania dobrých vzťahov v tejto náročnej dobe. Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ kancelárie primátora Vladimír Šandala a vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová.

 

.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.