Aktuality / Novoročné stretnutie s duchovnými

 

V pondelok 28. januára 2013 sa primátor mesta Ján Holodňák stretol s duchovnými a sestrami predstavenými, ktoré pôsobia v našom meste na už tradičnom novoročnom stretnutí. Primátor mesta sa im poďakoval za ich prácu a prínos pre občanov nielen v oblasti duchovnej, ale aj v kultúrnom a spoločenskom živote. Pomenoval rad vydarených podujatí, ktorých organizátormi, alebo spoluorganizátormi boli jednotlivé cirkvi.
Jeho snahou bude aj naďalej podporovať a pomáhať aktivitám, ktoré budú prospešné pre deti, mládež a občanov mesta a verí, že spolupráca s cirkvami bude minimálne na úrovni  minulého roka, ak nie lepšia. Spolu potom hovorili o plánoch v roku 2013, možnostiach spolupráce a jej rozvíjaní. Všetci zúčastnení konštatovali veľmi dobrú spoluprácu s mestom, ktoré nerobí rozdiel medzi jednotlivými cirkvami a spoločne si zaželali pokojný a radostný rok 2013.         J. Mihalík
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.