Aktuality / Nová spolupráca medzi mestami Svidník a poľským mestom Strzyzow

Primátor nášho partnerského mesta Strzyzow Mariusz Kawa navštívil Svidník 19.4.2016 so záujmom o novú spoluprácu. Seniori z tohto poľského mesta prídu do Svidníka 29.5.2016 počas Rusínskeho festivalu a naopak našich 50 seniorov navštívi Strzyzow v júly počas Dni mesta Strzyzow. Poľským seniorom chceme ukázať krásy Svidníka, sociálne zariadenia v meste i kultúrny program Rusínskeho festivalu.
Mesto Strzyzow je od nás vzdialené 90 km a má skoro 9 tisíc obyvateľov. Nachádza sa na ceste Krosno, Jaslo, Rzeszow, čo je ideálny priestor na strávenie poznávacej dovolenky.
Svidník uzavrel medzinárodnú spoluprácu o partnerstve s týmto historickým poľským mestom v roku 2005 na princípoch rovnosti a vzájomného rešpektovania sa. Obe mestá sa podujali na spoluprácu v oblastiach ochrany životného prostredia, v oblasti kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu a v ďalších spoločenských odvetviach.
Každý z nás má možnosť obohatiť svoj život o poznávanie nových miest a možno práve mesto Strzyzow je jedno z tých, ktoré nám ponúka nové kultúrne i prírodné krásy v spoločnej medzinárodnej družbe. S týmto krásnym mestečkom sme uskutočnili projekt v roku 2015 Kultúrny jarmok a pri príležitosti Majstrovstiev Európy vo futbale 2012 v Poľsku si naše mestá tiež spoločne zahrali futbal. Sme veľmi radi, že sa uskutoční ďalšia spoločná aktivita našich miest a naskytne sa príležitosť pre spoznanie sa seniorov oboch miest.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.