Aktuality / Netradičná hodina vlastivedy

Netradičnú hodinu vlastivedy zažili druháci zo ZŠ Komenského a po nich aj ich rovesníci zo ZŠ Karpatská. Preberali učivo o samospráve a preto prišli rovno na mestský úrad, aby priamo z úst primátora dostali odpovede, ktoré ich najviac zaujímali. V zasadačke MsÚ ich privítal primátor mesta Ján Holodňák s prednostom OÚ Jozefom Baslárom. A žiaci dávali také otázky, nad ktorými aj primátor musel tvrdo rozmýšľať. Zaujímalo ich nielen čo robí celý deň, s kým sa stretáva, ale navrhovali aj čo by malo byť vo Svidníku, najmä aké obchody. Deti si vyskúšali, ako sa sedí na primátorskej stoličke, prezreli si kanceláriu a odchádzali s  novými poznatkami i malým darčekom.  J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.