Aktuality / Návštevy z partnerských miest počas „Festivalu“

 

Návštevy z partnerských miest počas „Festivalu“
 
Na pozvanie mesta sa 57. Slávnosti Rusínov- Ukrajincov SR zúčastnili aj delegácie z partnerských miest Vrbasu, Rachova a Strzyżówa. Primátor mesta Ján Holodňák prijal delegácie už v piatok, resp. v sobotu, pričom si vedenie mesta vymieňalo poznatky a skúsenosti z organizovania podobných podujatí, ktoré sa konajú v týchto partnerských mestách. Z Vrbasu k nám zavítali Miron Sabadoš – podpredseda Národného zväzu Rusínov, Slavko Džudžar- tajomník Zväzu Rusínov Ukrajincov Srbska a Mikolaj M. Cap – člen rady Zväzu Rusínov Ukrajincov Srbska. Z Rachova prišla delegácia vedená primátorom Jaroslavom Dumynom a poslancami mestského zastupiteľstva Igorom Savčukom, Vasiľom Dumynom, Michalom Želizňákom a Ivanom Zanom. V nedeľu sa navštívila Svidník aj delegácia zo Strzyżówa vedená prednostom gminy Strzyżów Mieczysławom Marczakom.     JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.