Aktuality / Návšteva zo Srbska

 Svidník navštívila delegácia so Srbska, ktorá bola v Prešove podpísať dohodu o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Vojvodinským Zhromaždením v Srbsku. Do nášho mesta zavítala delegácia na čele s pokrajinským poslancom a predsedom Národnostnej rady Rusínov Slavkom Racom a riaditeľom Ústavu pre kultúru vojvodinských Rusínov Sergejom Tamašom. Privítal ich primátor mesta Ján Holodňák spolu s prednostom MsÚ Vladimírom Šandalom a vedúcou odboru Vierou Dercovou.

Na stretnutí hovorili o doterajšej družbe s mestom Vrbas i o ďalších možnostiach spolupráce  medzi oboma mestami, najmä v oblasti kultúry a cestovného ruchu.        J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.