Aktuality / Návšteva z ukrajinského Čortkiva

 

Návšteva z ukrajinského Čortkiva
 
V stredu 10. augusta navštívila naše mesto delegácia z Ukrajiny. V spoločnosti generálnej konzulky Ukrajiny Oľgy Benč prišli do Svidníka zástupcovia ukrajinského mesta Čortkiv, na čele s primátorom Michalom Verbickým. Delegáciu privítal primátor mesta Ján Holodňák. Zástupcovia mesta Čortkiv prišli na Slovensko nadviazať spoluprácu v rôznych oblastiach obchodu, spoločenského i kultúrneho života. V spoločnosti primátora mesta navštívili pravoslávnu cerkvu a skanzen vo Svidníku. Mesto Čortkiv má približne 30 tisíc obyvateľov a nachádza sa asi 200 km východne od Ľvova.                            JM

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.