Aktuality / Návšteva z partnerského mesta Świdnik

 

Návšteva z partnerského mesta Świdnik
 
V dňoch 8.decembra až 11. decembra 2011 navštívila naše mesto 8 členná delegácia z partnerského mesta Świdnik, vedená predsedom mestského zastupiteľstva Januszom Królikom, poslancami Stanislavom Kubiniecom a Alexandrom Suskim. V delegácii boli aj zamestnanci domu kultúry:  riaditeľ Adam Žurek, Katarzyna Marjasiewicz a Roźa Witkowska. Členkou delegácie bola ďalej pani Alina Kurzejewska, riaditeľka Mestského centra sociálnej pomoci, ako aj šéfredaktor týždenníka „Glos Świdnika“ Ján Mazur. Delegáciu prijalo vedenie mesta, na čele s primátorom  Jánom Holodňákom. Počas návštevy, prejednali obe strany množstvo návrhov a možností, ktorými by potvrdili doterajšie partnerstvo. Najväčšími možnosťami sa javí spolupráca v oblasti kultúry a športu, vo volejbale, futbale, ale i v stretnutí našich žiakov zo ZUŠ, amatérskych fotografov, filmárov, maliarov a folklórnych súborov detských i dospelých. Počas návštevy sa streli poľskí partneri i s vedúcimi odborov, kde si vymieňali skúsenosti. Delegácia sa stretla s riaditeľkou POS vo Svidníku Máriou Pajzinkovou a zúčastnila sa nácvikov DFS Makovička i FS Makovica. Hostia navštívili a zajímali sa o prácu ZUŠ vo Svidníku a navštívili aj POS. V rámci návštevy Svidníka poľskí hostia navštívili Vojenské historické múzeum vo Svidníku, SNM MUK vo Svidníku, skanzen a pamätníky vo Svidníku a na Dukle. Na návšteve Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb vo Svidníku sa stretli s riaditeľom Štefanom Čarnym a navštívili aj Domov sociálnych služieb v Giraltovciach. Hlboký zážitok si odniesli aj z 39. ročníka Makovickej struny v Bardejove. Na záverečnom stretnutí, v nedeľu 11.12.2011, sa všetci  zhodli, že družobná návšteva priniesla mnoho poznatkov a námetov obom stranám a ako skonštatovali primátor Ján Holodňák i predseda mestského zastupiteľstva Janusz Królik, návšteva obohatila nielen o nové poznatky a skúsenosti, ale utužila aj priateľstvo oboch S(w)vidnikov. Zástupcovia nášho poľského družobného mesta Świdnik pozvali zástupcov mesta na návštevu v máji pri príležitosti Festivalu partnerských miest.      JM
 
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.