Aktuality / Návšteva z partnerského mesta Chrudim

 

Návšteva z partnerského mesta Chrudim
 
V piatok 28.10.2011 navštívil naše mesto zástupca starostu mesta Chrudim Roman Málek, ktorý je zároveň projektovým manažérom občianskeho združenia Altus, ktoré pôsobí v partnerskom meste Chrudim. Na niekoľkodňovej návšteve Východného Slovenska boli v rámci spolupráce medzi Prešovským a Pardubickým krajom a hlavným cieľom ich návštevy bola výstava, ktorú prezentovali pri príležitosti Dňa Prešovského samosprávneho kraja. Výstava prezentovala odstraňovanie kalamity v roku 2005 vo Vysokých Tatrách, ktorej sa zúčastnilo viac ako 30 dobrovoľníkov z o.z. Altus. Vo Svidníku ho prijal primátor Ján Holodňák, zástupca primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír Šandala a hlavný kontrolór Stanislav Fek. Počas stretnutia diskutovali o práci samospráv, o ich problémoch i pozitívach, o odbúravaní korupcie, o práci informačného centra, ako aj ďalšej spolupráci oboch partnerských miest v oblasti školstva, kultúry a športu.                 JM

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.