Aktuality / Návšteva Veľvyslanca Kanady vo Svidníku

V stredu, 14. februára poctil svojou návštevou mesto Svidník veľvyslanec Kanady na Slovensku pán John von Kaufmann (Chargé d´affaires of The Office of Canada to Slovakia).

Kancelária veľvyslanectva Kanady organizovala obchodno-politickú cestu po východnom Slovensku, v rámci ktorej navštívila aj Svidník. Predmetom záujmu bola diskusia o integrácii migrantov do spoločnosti a otázka Rómskej komunity.

Spolu s pánom veľvyslancom prišli aj ďalši zástupcovia veľvyslanectva Milan Haruštiak (Obchodný radca Kancelárie veľvyslanectva Kanady v Bratislave) a Dušan Pastorek (Politické záležitosti a verejná diplomacia).

Na mestskom úrade privítal hostí primátor mesta Svidník Ján Holodňák, ktorý veľvyslancovi predstavil históriu mesta, vývoj Svidníka a potenciál do budúcnosti. Primátor sa prihováral za pritiahnutie obchodného investora do blízkosti Svidníka a potrebu dobudovania rýchlostnej cesty R4.

Primátor Svidníka hosťom predostrel demografické zloženie mestského obyvateľstva, prácu s menšinami a priblížil spolunažívanie s rómskou minoritou. K otázke rómskej komunity sa vyjadril aj Petr Sivák ako Terénny sociálny pracovník mesta Svidník, ktorý potvrdil dobré vzťahy medzi majoritou a minoritou v našom meste a dôležitosť projektov na zamestnanie Rómov. 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.