Aktuality / Návšteva študentov Gymnázia Josefa Ressela z Chrudimi

Na Dni Svidníka prijali pozvanie študenti z Gymnázia Josefa Ressela z Chrudimi spolu aj s riaditeľkou školy Mgr. Klárou Jelinkovou a kolegyňou Mgr. Ilonou Štorkovou. Títo študenti sú zároveň členmi speváckeho zboru Kiesse Nzamba pod vedením Mgr. Ilony Štorkové, ktorý vystúpil v piatok a sobotu vo večernom programe Dní Svidníka so svojim juhoafrickým repertoárom.

Chrudimskí gymnazisti počas pobytu u nás navštívili Gymnázium Duklianskych hrdinov v našom meste v spoločnosti primátora a vedúcej odboru ŠKŠaM, ktorým ich sprevádzal sám riaditeľ RNDr. Ján Rodák spolu s kolegyňou Mgr. Marcelou Ivančovou a ďalšími kolegami. V rámci prehliadky školy nazreli do moderne vybavených tried, učební, laboratórií a bohatej školskej knižnice. Počas diskusie si pedagógovia z oboch gymnázií vymenili dlhoročné skúsenosti a dohodli sa na možnostiach budúcej spolupráce a výmenných študentských pobytov.

Spoločnosť chrudimským študentom počas pobytu v našom meste robili vybraní študenti zo svidníckeho gymnázia, ktorí počas dvoch dní spolu s nimi navštívili Duklu, vyhliadkovú vežu na Dukle, Údolie smrti, Vojenské historické múzeum vo Svidníku, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a skanzen ukrajinskej kultúry. Navštívili aj letné kúpalisko Aquaruthenia, kde sa mohli počas týchto horúcich dní trochu schladiť.

Spoznávanie nášho krásneho regiónu, historických pamiatok a vojnovej histórie i techniky ich určite obohatilo a budú sa chcieť spolu aj so svojimi rodinami raz k nám vrátiť.

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.