Aktuality / Návšteva šéfredaktora The New Rusyn Times

 

Návšteva šéfredaktora The New Rusyn Times
 
V utorok 22.júna 2011 navštívil mesto Svidník šéfredaktor novín The New Rusyn Times - Rich D. Custer. Noviny vychádzajú 6 krát ročne v anglickom jazyku, ale aj s článkami v rusínskom jazyku a sú zamerané na kultúru a dejiny Rusínov a udalosti týkajúce sa Rusínov v Amerike i Európe. Rich D. Custer, ktorý navštívil naše mesto už 6 krát, sa zastavil vo Svidníku po Svetovom kongrese Rusínov, ktorý sa konal v Budapešti. Rich. D Custer ovláda rusínsky jazyk, pričom sa učil aj z CD platní, novín a časopisov. Ako povedal, v USA sa snažia vyučovať aj rusínsky jazyk, v čom pomáha najmä Podkarpatská Rusínska spoločnosť.
Svidník navštívil v sprievode Jozefa KeSa Keselicu, s ktorým sa pozná už od roku 1997.   JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.