Aktuality / Návšteva pri príležitosti krásneho životného jubilea

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea, krásnych 80-tych rokov, bol zablahoželať pánovi Jánovi Michaličovi aj primátor mesta Ján Holodňák. Primátor jubilantovi odovzdal ďakovný list, kyticu kvetov, malý darček a poďakoval sa mu za jeho prácu, ktorú s radosťou vykonával pre mesto Svidník ale aj pre mnohých Svidníčanov. Do ďalších rokov mu zaželal pevné zdravie, spokojnosť a krásnu rodinnú pohodu.                                                   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.