Aktuality / Návšteva partnerského mesta Vrbas

 

Delegácia mesta Svidník sa na základe pozvania zúčastnila osláv 68. výročia oslobodenia partnerského mesta Vrbas v Srbsku, ktoré boli zároveň aj Dňom mesta Vrbas.
Naša delegácia v zložení primátor mesta Ján Holodňák, prednosta mestského úradu Vladimír Šandala a hlavný kontrolór Stanislav Fek sa zúčastnila zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vrbase a hosťami boli aj delegácie z Ruska, Chorvátska, Čiernej Hory a Bosny a Hercegoviny. Predstavitelia nášho mesta navštívili aj srbský parlament v Belehrade. Zásluhu na tom mala poslankyňa parlamentu Olena Papuga, ktorá navštívila naše mesto počas Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov SR v tomto roku.
Počas pobytu jednala naša delegácia s primátorom Vrbasu Želkom Vidovičom i poslancami mestského zastupiteľstva a prejednávali možnosti spolupráce, najmä v oblasti kultúry. Vymieňali si skúsenosti v oblasti fungovania samosprávy, zaisťovania verejného poriadku, údržbou zelene v meste a mnohými ďalšími oblasťami. Stretli sa s predstaviteľmi národnostných menšín, dobrovoľných hasičov i občianskych združení a jednali aj s predstaviteľmi samosprávy v päťtisícovom Kocure, kde skoro polovicu obyvateľov tvoria Rusíni, alebo Rusnáci, ako sa sami volajú. Zaujímavým podujatím boli pre našich aj Majstrovstvá Srbska v spoločenských tancoch, ktoré sa konali vo Vrbase.
Návšteva Vrbasu bola zaujímavá nielen programom, ale aj nadobudnutými poznatkami, ktoré je možné aplikovať aj v našom meste v ďalšom období.                     J. Mihalík
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.