Aktuality / Návšteva družobného mesta VRBAS

 

Návšteva družobného mesta VRBAS
 
V dňoch 12. - 14.05.2011 sa delegácia mesta Svidník v zložení: primátor Ing. Ján Holodňák, zástupca primátora Ing. Miron Mikita, prednosta MsÚ Mgr. Vladimír Šandala, a hlavný kontrolór Ing. Stanislav Fek zúčastnila na pozvanie Dr. Željka Vidoviča, starostu družobného mesta Vrbas v Srbsku pracovnej cesty. Prvou zástavkou bolo stretnutie so Slavkom Džudžarom, sekretárom Zväzu rusínov a ukrajincov v Srbsku. Po príchode do Vrbasu našu delegáciu očakávali Marjana Maraš, prezident mestského zhromaždenia v meste Vrbas, Miroslav Siladji a Janko Lendjer s manželkou, rusíni, členovia Kultúrno – vzdelávacieho družstva vo Vrbase, ktorí zabezpečovali celý program nášho pobytu. Najdôležitejším pracovným stretnutím bolo stretnutie s Dr. Željkom Vidovičom, primátorom mesta Vrbas. Hostiteľom predstavili naše mesto Svidník, zhodnotili doterajšiu spoluprácu a navrhli ďalšie možnosti, a to nielen v oblasti kultúry, športu, ale hlavne ponúkli pomoc pri zapojení sa do predvstupových fondov a realizácii spoločných projektov. Mesto Vrbas má cca 25000 obyvateľov, zaujímavé je, že v ňom žije 26 národností, preto majú zriadenú radu pre miestne komunity, náboženské komunity, národností a občianske združenia. Okolie Vrbasu je rovinaté s veľmi úrodnou pôdou. Svidníčania navštívili poľnohospodárske družstvo, ktoré hospodári na rozlohe cca 5000 ha. Zaujímavé bolo, že budujú bioelektráreň, ktorá bude vykurovať aj nemocnicu. Samozrejme je umiestnená v areáli družstva, ďaleko od mesta.
„Aj keď po nadviazaní spolupráce medzi našimi mestami sa zmenili v oboch miestne orgány, spoločná túžba po spolupráci zostala," povedal Ján Holodňák, primátor Svidníka.                JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.