Aktuality / Návšteva delegácie z Ruskej organizácie veteránov vo Svidníku

Mesto Svidník bolo v piatok, 6. apríla poctené návštevou delegácie z Ruskej organizácie veteránov v zastúpení major generál Vladimir Ivanovich Romanenko, plukovník Dmitriy Babyichuk a Atašé Ruského veľvyslanectva na Slovensku Elena Epishina. Delegáciu sprevádzali tajomník a predseda organizačného oddelenia ÚR SZPB a predseda a tajomník Oblastného výboru SZPB vo Svidníku.

Primátor mesta Svidník Ján Holodňák hostí oboznámil s históriou nášho mesta i kraja, oboznámil hostí s demografickým zložením obyvateľstva, predstavil podnikateľské aktivity v našom meste a vyjadril veľký záujem o pritiahnutie investora do nášho kraja. Hovoril tiež o uchovávaní spomienok na KDO i o oslobodení nášho mesta v r. 1945. Primátor Holodňák na záver svojho vystúpenia dodal, že sloboda nie je samozrejmá, a treba o ňu bojovať.

Medzi prítomnými si vzal slovo aj generál Romanenko, či plukovník Babyichuk, ktorí hovorili o vzájomných vzťahoch medzi Slovenskom a Ruskom a o vážení si predkov, ktorí nám pomohli žiť v slobodnej zemi. Slová vďaky za stretnutie sa na pôde MsÚ vyjadril aj tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer, ktorí mimoriadne ocenil ústretovosť a láskavosť primátora Holodňáka a vyjadril obrovskú vďaku za pomoc pri šírení pamiatky hrdinov z II.sv. vojny.

V závere stretnutia si prevzal primátor Holodňák z rúk generála dar v podobe pamätného taniera a bola mu pripnutá pamätná medaila organizácie veteránov z Ruska. Do pamätnej knihy mesta Svidník napísal venovanie generál Ramanenko a podpísali sa všetci členovia delegácie.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.