Aktuality / Najstaršia Svidníčanka oslávila 100 rokov

 

V piatok 4. januára 2013 navštívil primátor mesta Ján Holodňák najstaršiu občianku Svidníka Máriu Korotká, ktorá oslávila 100 rokov. Primátor Márii Korotkej k nádhernému životnému jubileu zaželal najmä mnoho zdravia, šťastia a lásky v kruhu svojej rodiny a odovzdal jej kyticu kvetov a darček i tortu. Jubilantka sa zapísala do pamätnej knihy mesta Svidník.
Mária Korotká, za slobodna Kurilcová, sa narodila vo Svidníku. Bola najmladšia z 9-tich súrodencov, ktorých všetkých prežila, ako aj manžela. Mala dve dcéry, z ktorých jedna žije a býva s ňou v dome, s vnukom a jeho manželkou a pravnučkou. O pani Korotkú sa stará dcéra, pani Balinová, ktorá na svoju mamu prezradila, že má rada mäkký rožok so salámou a rada si vypije aj kávu. Ako povedala, mama mala ťažký život, prežila dve vojny, hlad a chudobu, ale vďaka modlitbám prekonala všetky útrapy. Ešte stále čulá 100 ročná Mária Korotká denne počúva rádio a teší sa z úspechov a lásky svojej rodiny.           J. Mihalík   

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.