Aktuality / Najlepší deviataci ocenení primátorom

V koncertnej sále základnej umeleckej školy sa v závere školského roka uskutočnilo pekné stretnutie, na ktorom primátor mesta Ján Holodňák ocenil najlepších žiakov deviatych ročníkov. Poďakoval sa im za dosiahnuté výsledky v škole, dobrú reprezentáciu mesta a zaželal im veľa úspechov v ďalšom štúdiu i nastávajúcom období života. Primátor sa poďakoval aj učiteľom a vzorným deviatakom, ktorí sa podpísali do pamätnej knihy a odovzdal im pamätný list a malý darček.    J.Mihalík 

Ocenení žiaci:

ZŠ Komenského: Jozef Rozdilský, Viktória Mikitková, Jakub Božík, Jakub Vaňko, Anna Kotuličová, Viktória Kráľová, Jakub Derco, Kristína Vansová a Ladislav Košč

ZŠ 8. mája: Nikola Tesľuková, Zuzana Cocuľová, Klaudia Cipková, Nika Štefancová, Katarína Chavková a Tatiana Kseničová

ZŠ Karpatská: Andrej Lukáč, Daniela Maťašová, Ján Semanišin, Branislav O´tool, Adam Barvirčák a Šimon Kozák

Spojená škola: Kristína Frančáková, Kristína Ryznerová a Petra Kaplanová

Cirkevná ZŠ sv. Juraja: Adam Harmada

 

   

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.