Aktuality / Nadaní žiaci na návšteve u primátora

Nadaní žiaci zo ZŠ Karpatská v sprievode pani učiteľky Katky Hvizdovej navštívili v rámci predmetu Obohatenie kanceláriu primátora. Toto stretnutie si dohodli za účelom rozšírenia svojich vedomostí a všeobecného rozhľadu, kde sa chceli viac dozvedieť o fungovaní nášho mesta, zahraničnej spolupráci a práci primátora. Primátor ich srdečne prijal, porozprával im o daných témach a v závere stretnutia zodpovedal na ich zvedavé otázky. Všetkých obdaroval knihou o meste Svidník, ktorú každému vlastnoručne podpísal. Na pamiatku si urobili spoločnú fotografiu, ktorá im bude vždy pripomínať návštevu u primátora mesta Svidník.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.