Aktuality / Na parkovisku pri Dome európskej kultúry pribudli parkovacie miesta

 

Po ukončení opláštenia Domu európskej kultúry sa prikročilo k realizácii parkoviska, čím sa zväčšila parkovacia plocha. Vybudovalo sa 17 nových parkovacích miest. Nová parkovacie miesta nadväzujú na už vybudované parkovacie plochy a realizovali sa tak, aby sa zosúladil pôvodný parkovací systém. Parkovisko postavila spoločnosť SVIDGAS, s.r.o. Svidník. Zabezpečili sa odkopávky a prekopávky, úpravy plochy s doplnením ornice, výkopy ryhy, zhotovenie podkladu alebo podsypu zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, položením dlažby z vegetačných tvárnic a dobetónovania plochy. Cena diela je vo výške 23.944,75 EUR a úhrada bola z vlastných zdrojov. Na budúci rok je plánovaná dostavba chodníka popri parkovisku a úprava prístupovej komunikácie k parkoviskám, aby sa vyrovnali okolité parkovacie plochy.                          J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.