Aktuality / Multimediálny sprievodca KDO (1944)

 

Na utorok 29. júla 2014 zvolal primátor mesta Ján Holodňák pracovné stretnutie k projektu „Multimediálny digitálny sprievodca Karpatsko-duklianskou operáciou (1944)“, ktoré sa uskutočnilo v zasadačke mestského úradu. Spoločnosť Ludvíka Svobody v spolupráci s mestom Svidník, poľským mestom Dukla a poľskou obcou Zarszyn pripravuje multimediálneho sprievodcu k 70. výročiu  Karpatsko-duklianskej operácie. Na pracovnom stretnutí za zúčastnili primátor mesta Ján Holodňák, autor projektu Mirek Klusák zo SLS n.o. Praha, zástupcovia mesta, zástupcovia z Poľska, zástupcovia VHM Múzejné oddelenie Svidník a zástupcovia Prešovskej univerzity v Prešove. Na stretnutí  sa uskutočnila prezentácia projektu, pripomienky a diskusia k pracovnej verzii.     J.Mihalík                 

http://www.dukla1944.com/sk/sprievodca

   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.