Aktuality / MUDr. Marián Baja si prevzal Cenu primátora

Pri príležitosti krásneho životného jubilea bol v kancelárii primátora prijatý MUDr. Marián Baja. Primátor mesta Ing. Ján Holodňák mu poďakoval za dlhoročné pôsobenie v samospráve, v ktorej pôsobil dlhých 20 rokov, z toho 4 roky na poste zástupcu primátora mesta Svidník. Za rozvoj mesta Svidník mu bola udelená Cena primátora, ktorú si prevzal priamo z rúk primátora. Primátor oslávencovi zaželal veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a úspechov v osobnom i pracovnom živote. Ku gratuláciám sa pripojil aj prednosta MsÚ Mgr. Vladimír Šandala a riaditeľ Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. MUDr. Eugen Lešo.

MUDr. Marián Baja je rodákom z Prešova a celý svoj profesijný život zasvätil medicíne, od roku 1981 nepretržite pracuje ako lekár na Rádiologickom oddelení svidníckej nemocnice. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.