Aktuality / „Moderný klavír 2013“

 

1. marca 2013 sa v ZUŠ vo Svidníku uskutočnil 3. ročník regionálnej súťažnej prehliadky žiakov základných umeleckých škôl v školskom roku 2012/2013, tento krát v hre na klavíri - „Moderný klavír“. Organizátorom súťaže bola Základná umelecká škola vo Svidníku v spolupráci s Mestom Svidník a neinvestičným fondom Umelecké vzdelanie a kultúra, pracujúcim pri ZUŠ. V úvode sa všetkým prítomným prihovoril aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák, ktorý poprial súťažiacim veľa úspechov. Otvorenia súťaže sa zúčastnila aj Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM. Poďakovanie patrí mestu Svidník, Podduklianskému osvetovému stredisku a etnológovi Jánovi Čižmárovi a zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na tejto vydarenej súťažnej prehliadke.
Školou sa v tento deň niesla krásna hudba v podaní 30-tich klaviristov - žiakov ZUŠ z Giraltoviec, Stropkova, Sniny, Vranova nad Topľou, Hanušoviec, Lipian a Svidníka. Interpretácie známych, ale aj menej známych skladieb v rámci jednotlivých žánrov pozorne sledovala porota v zložení Daniela Kačmárová, Tatiana Protivňaková a Miriam Poklembová, ktorej predsedníčkou bola. Daniela Kačmárová z Konzervatória v Košiciach. 
Súťažiaci boli na základe veku zaradení do štyroch kategórií. V každej z týchto kategórií bolo jednotlivým žiakom udeľované buď zlaté, strieborné, alebo bronzové pásmo a vyhlásený bol aj víťaz každej kategórie a laureát súťaže.
Vyhodnotenie v jednotlivých kategóriách:
                     I. kategória:  víťaz kategórie - Kristína Cisková (ZUŠ Lipany),
                     II. kategória: víťaz kategórie - Daniel Kovalčík (ZUŠ Giraltovce),
                     III. kategória: víťaz kategórie - Andrej Lukáč (ZUŠ Svidník),
                     IV.kategória:víťaz kategórie - Jozef Kovalčík (ZUŠ Giraltovce).           
Laureátom súťaže sa stal žiak svidníckej ZUŠ Andrej Lukáč.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.