Aktuality / Mládežnícky parlament bude aj vo Svidníku

 

Mládežnícky parlament bude aj vo Svidníku
 
V piatok 25.marca 2011 prijal primátor mesta Ján Holodňák organizátorov na vytvorenie Mládežníckeho parlamentu vo Svidníku. Študenti, ktorí našli veľkú oporu u poslankyne Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Marcely Ivančovej, mu predniesli svoje myšlienky na činnosť takéhoto parlamentu a ďalšie organizačné návrhy, ktorými by sa Mládežnícky parlament mal v budúcnosti riadiť. Primátor uvítal ich iniciatívu a verí, že práca Mládežníckeho parlamentu bude prínosom pre mesto a bude im nápomocný v ich práci. Mládežnícky parlament by mal, po uskutočnení všetkých organizačných príprav, začať svoju činnosť vo Svidníku od septembra tohto roku.                                                           JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.