Aktuality / Mládežnícki poslanci rokovali

Vo Svidníku rokovali mládežnícki poslanci
Prešovského samosprávneho kraja
Aktívni mladí ľudia z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) navštívili v stredu 30. mája 2012 primátora mesta Ing. Jána Holodňáka, aby mu predstavili myšlienku vzniku a ciele Stredoškolského parlamentu PSK, ktorého sú členmi. Členkou tímu tohto mládežníckeho zoskupenia je aj žiačka druhého ročníka Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku Viktória Volčková. Na stretnutí sa zúčastnili aj vedúca Odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu Mgr. Viera Dercová a predsedníčka Komisie mestského zastupiteľstva pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež Mgr. Marcela Ivančová.
Zástupcovia stredoškolákov primátorovi mesta Svidník a zároveň členovi Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK prezentovali myšlienku vytvorenia grantovej výzvy určenej žiackym školským radám stredných škôl na území PSK.
Princíp by spočíval v tom, aby o schválených projektoch pre svojich rovesníkov rozhodovali členovia tímu Stredoškolského parlamentu, podľa sloganu „mladí mladým“.
Ako uviedol na stretnutí Ing. Ján Holodňák, s mladými ľuďmi sa vždy rád stretne. Predstaveným myšlienkam bol naklonený a sľúbil, že ich podporí všetkými desiatimi. „Stredoškolský parlament môže byť veľmi nápomocný pre Komisiu školstva, mládeže, telesnej kultúry a športu pri Zastupiteľstve PSK a poslancov PSK. Potreby a požiadavky mladých je potrebné zapracovať aj do našich materiálov“, konštatoval primátor Svidníka.
Stretnutie sa uskutočnilo pod koordináciou Rady mládeže Prešovského kraja (RMPK).
Tá tvorí sieť 27 mládežníckych organizácií, ktoré vyvíjajú svoje aktivity na území celého kraja. „Naším cieľom je zapájať mladých ľudí vo väčšej miere do diskusie s predstaviteľmi miestnej a regionálnej samosprávy o témach, ktoré sa priamo dotýkajú života mladého človeka. Sú to otázky súvisiace so vzdelávaním, trávením voľného času, kultúrou, ale aj otázky zamestnanosti mladých ľudí, či ich osamostatňovania sa od rodičov", hovorí Svidníčan  Mgr. Ľuboš Marcinek, predseda RMPK a koordinátor Stredoškolského parlamentu.
Mládežnícky parlament vo Svidníku?!
Po príkladnom vzore efektívneho fungovania mestského mládežníckeho parlamentu v Prešove, Poprade či Snine sa rozhodli kráčať aj žiaci svidníckych stredných škôl. Iniciatíva vytvorenia takejto mládežníckej organizácie konečne aj vo Svidníku vzišla od žiakov Gymnázia duklianskych hrdinov, ktorí však od ostatných stredoškolákov v meste nedostali spätnú väzbu.
Zástupcov Stredoškolského parlamentu PSK prijal aj riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku RNDr. Ján Rodák, ktorý navrhol, aby sa mestský mládežnícky parlament zameriaval skôr na mládež, ktorá bude chcieť niečo pre seba a mesto urobiť, než len na sieťovanie žiakov stredných škôl vo Svidníku.
 Lucia Bačkayová, hovorkyňa Stredoškolského parlamentu PSK

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.