Aktuality / Miroslav Bilý si prevzal Cenu primátora pri príležitosti krásneho životného jubilea

V polovici februára oslávil krásne životné jubileum dlhoročný člen DHZ Svidník Miroslav Bilý. Pri tejto príležitosti bol prijatý primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom, ktorý mu za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi v meste Svidník poďakoval a odovzdal Cenu primátora i kyticu kvetov. Vyzdvihol jeho dlhoročné aktivity v dobrovoľnej požiarnej ochrane, vďaka ktorým prispieva k rozvoju dobrovoľného hasičstva v našom meste. Primátor poprial oslávencovi veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a úspechov v osobnom i pracovnom živote. Ku gratuláciám sa pripojili aj kolegovia z DHZ Svidník.

Miroslav Bily vo svojom profesijnom živote pôsobil ako vojak z povolania, pedagóg a od roku 1984 ako veliteľ požiarneho útvaru v Trebišove, kde vstúpil aj do dobrovoľného hasičského zboru. Od roku 2004 je členom výboru DHZ Svidník, kde až dodnes zastáva funkciu preventivára. Počas svojho života získal viacero významných ocenení.  

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.