Aktuality / Ministerstvo vnútra SR uverejnilo mapu kriminality.

Na Slovensku zdokumentovala polícia viac ako 56-tisíc trestných činov so škodou za vyše 277 miliónov eur.
Najnebezpečnejším miestom na Slovensku je momentálne bratislavská Petržalka. Vyplýva to z policajných štatistík prepočítaných na počet obyvateľov. Najväčšie sídlisko v krajine trpí práve pre preľudnenosť.

Svidník sa v tejto mape ukázal ako jedno z najbezpečnejších miest na Slovensku.
Mesto disponuje 8 kamerami na kamerovom systéme, ktoré obsluhujú 5 pracovníci v Chránenej dielni. Kamery sú osadené na najfrekventovanejších miestach v meste ako pešia zóna, autobusová stanica, frekventované križovatky, multifunkčné ihrisko pri ZŠ Komenského, sídlisko UTRA a vo vestibule administratívnej budovy.
Kamerový systém by však mesto rado rozšírilo o ďalšie rizikové miesta, ktoré môžu zlepšiť stav riešenia priestupkov vo Svidníku.
Osadenie kamier v roku 2006 pomohlo odhaliť vysoký počet priestupkov a od tohto roku sa počet priestupkov stále znižuje. V porovnaní s rokom 2011, kedy bolo skoro 900 priestupkov sme za rok 2015 evidovali okolo 450 priestupkov. Najčastejšie sa mestskí policajti stretávajú s dopravnou priestupkovou činnosťou, zlé parkovanie, státie na zákazoch, státie na chodníkoch alebo tráve.
Okrem kamerového systému, ktorý pomáha odhaľovať najväčší počet priestupkov sa na policajtov obracajú aj samotní občania a priestupky sú odhalené aj osobne policajtmi.

Mesto má v súčasnosti 5 policajtov, ktorí sa striedajú počas dňa v dvoch dvojčlenných hliadkach. Svidník však využíva aj možnosť výpomoci dobrovoľníckou činnosťou. Títo pracovníci sú nápomocní na rôznych stanovištiach, dozerajú na plynulý chod premávky a dodržiavanie cestných pravidiel a tiež dohliadajú na poriadok na určených miestach.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.