Aktuality / Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál vo Svidníku

 

 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál navštívil v januári naše mesto.
Stretol sa s riaditeľkou Detského domova vo Svidníku Mgr. Annou Halajovou, pracovníkmi Detského domova i jeho deťmi a navštívil aj jednotlivé satelity.V ďalší deň zavítal do pobočky Sociálnej poisťovne vo Svidníku, kde sa stretol                                 s jej riaditeľom JUDr. Milanom  Pirščom a vedúcimi zamestnancami o pobočky.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál sa potom na Mestskom úrade vo Svidníku stretol s primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom, prednostom Obvodného úradu vo Svidníku MVDr. Bohumilom Kačmárom a prednostom Mestského úradu vo Svidníku    Ing. Vladislavom Šandalom, kde hovorili najmä o otázke zamestnanosti a investíciách do regiónu pod Duklou. Pri rokovaní s primátorom Svidníka Ing. Jánom Holodňákom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál povedal, že to nebola jeho posledná návšteva Svidníka pričom zdôraznil, že „budeme komunikovať, budeme hľadať riešenia, ako svidníckemu regiónu a ľuďom tu žijúcim pomôcť“.
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.