Aktuality / Miesta na volebnú kampaň v meste Svidník

V súlade s ust. § 24, ods. 13 zákona NR SR č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky mesto Svidník vyhradilo pre politické strany a politické hnutia miesta pre účely volebnej kampane. Nachádzajú sa pred Administratívnou budovou MsÚ a pred sídliskom Dukla. Rozmery výlepných plôch: pred AB MsÚ - šírka 0,86 m, výška 1 m, pri sídlisku Dukla - šírka 0,67 m, výška 1,2 m. Vyhradené plochy zodpovedajú zásadám rovnosti kandidujúcich politických subjektov, ktoré na nich môžu 21 dní pred voľbami umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií, pričom musia rešpektovať uvedenú šírku.
Poradie 26 politických strán a politických hnutí, je na výlepných plochách určené vyžrebovanými číslami zaregistrovaných kandidátnych listín.
Žiadame miestnych predstaviteľov politických subjektov a ich volebné štáby, aby zabránili živelnému vylepovaniu plagátov a znečisťovaniu životného prostredia. V mene občanov im za dodržiavanie čistoty a poriadku vopred ďakujeme.

 
    
 
                                                                                              Pavel Gojdič
                                                                                                  Mestský úrad vo Svidníku

 

 
Vyhradenie miest na predvolebnú agitáciu
 
 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.