Aktuality / Miešaný spevácky zbor Božského srdca oslavoval

 V nedeľu 26.októbra 2014 sa v rímskokatolíckom kostole vo Svidníku uskutočnil jubilejný koncert pri príležitosti XX. výročia založenia Miešaného speváckeho zboru Božského srdca. Organizátorom koncertu bol Miešaný spevácky zbor Božského srdca vo Svidníku, Rímskokatolícky farský úrad Svidník a mesto Svidník.

Po bohoslužbe na koncerte vystúpili: Zbor Presvätej Bohorodičky pri Gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku, Pravoslávny zbor pri chráme svätej Trojice vo Svidníku, Miešaný spevácky zbor Karmel zo Stropkova, dva zbory z Poľska -  Mužský spevácky chór roľníkov z Wielopola Skrzyńskiego a Mužský chór ECHO z Wiśniovej a nakoniec sa predstavil jubilant – Miešaný spevácky zbor Božského srdca zo Svidníka. Jubilantovi blahoželal primátor mesta Ján Holodňák i zástupcovia všetkých zborov.    J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.